Tilannekatsaus

10 helmikuun, 2008

Too long since last post. Tänä aikana on tapahtunut todella paljon, ja olemme edistyneet firman kanssa jo perustamisvaiheen yli. Saimme siis virallisesti aloitettua toiminnan ja asiakkaitakin on jo useita. Saimme myös uuden osakkaan, Lasse Männistön, joka liittyi joukkomme myynti- ja kehitysjohtajaksi. Nimen kanssa tuli ongelmia, ja jouduimme luopumaan Wombatista, niin raskasta kuin se olikin. Uuden nimen kanssa lähdemme Rohkeammalle linjalle. 😉

Avaan yrityksen perustamisprosessia myöhemmin tarkemmin, mutta nyt oli vain pakko avata taas kirjoittamissolmuja.

Kannattaa lukea Young Entrepreneurin juttu yleisimmistä yrityksen perustamiseen liittyvistä virheistä. Siinä avataan joitakin yleisimpiä sudenkuoppia, joiden olen huomannut olevan aivan tosia viime aikoina. Ja onneksi, olemme tietoisesti pyrkineet useimpia niistä välttämään.

Verkkokaupan perustajille

25 joulukuun, 2007

Sinä, joka haluat perustaa verkkokaupan, kannattaa tutustua Itella-konsernin palveluihin. Entinen Posti on hyvinkin perillä uudenlaisesta yrittäjyydestä ja verkkokaupan yleistymisestä, joka onkin tuonut heille varmasti paljon lisäbisnestä pakettien toimittajana. Heidän sivustoltaan löytyy paljon ohjeita ja palveluita aiheeseen liittyen. Kyselimme veljeni kanssa heidän palveluistaan aloitteleville verkkokauppiaille ja saimme vastaukseksi seuraavanlaisen oppaan:

Itella Verkkokauppaopas

Helsingin kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksen johtaja Henrikki Tikkanen on puhunut paljon strategisen markkinoinnin puolesta suomalaisen kilpailukyvyn pelastajana. Tikkasen ja teeman ympärille perustetun StratMarkin (seuraava seminaari 24.1.) idea on loistava, mutta vielä se ei ole onnistunut antamaan juuri mitään konkreettista lihaa ajatuksen ympärille. Työryhmät keskustelevat ja selvityksiä valmistellaan, mutta aika juoksee pian näiden ajatusten ohi, mikäli niitä ei kehitellä eteenpäin.

Olemme ottaneet kyseenalaisen kunnianhimoiseksi tehtäväksemme laatia strategisen markkinoinnin neljän portaan mallin, jolla yritys kuin yritys kykenee toimimaan markkinoilla kilpailukykyisesti. Lisäksi se on niin helppotajuinen, että markkinoinnin maailma selkeytyy huomattavasti asiasta tietämättömällekin. Ja se menee jotakuinkin näin:

Strateginen markkinointi

Järki

Yritystoiminta lähtee aina liikeideasta ja liiketoimintamahdollisuudesta, joka takaa palveluiden kysynnän markkinoilla. Näiden lisäksi pienellä yrityksellä on kuitenkin – kannattavan toiminnan takia – oltava selkeä asiakaslähtöinen palvelu- tai tuotevalikoima, liiketoiminnan tavoitteet tulos- ja kehitystasolla sekä niitä tukeva markkinointisuunnitelma. Lisäksi on oltava mittareita, joilla tuloksia ja tavoitteiden saavuttamista voidaan seurata. Käytännössä yrityksen tulisi laatia siis:

 • vähintään kevyt liiketoimintasuunnitelma
 • selkeä toimintafilosofia, joka määrittää yrityksen toiminnan tarkoituksen
 • markkinointisuunnitelma – ei liian yksityiskohtainen, annettava sijaa juokseville päätöksille
 • suunnitelma palvelu- ja tuotevalikoimasta asiakkaan näkökulmasta
 • noin 10 erilaista mittaria, joilla mitataan yrityksen taloutta, asiakasnäkökulmaa, sisäisten prosessien tehokkuutta ja innovoimista

Kasvot

Yritys on entiteetti, kokonaisuus. Jos kokonaisuus ei erotu taustasta, se on osa massaa, eikä liiketoiminnalle ole juuri edellytyksiä. Kasvot kuvaa sitä, mikä yritys on. Ja mikä tärkeintä, kasvot tekevät itse yrittäjästä ylpeän omasta liiketoiminnastaan. Tärkeitä yrityksen identiteetin konkreettisia välineitä ovat mm.

 • logo
 • värimaailma
 • viestinnässä käytettävät fontit ja typografia
 • asiakirjojen pohjat (esimerkiksi Word ja PowerPoint)
 • fyysiset tilat
 • yrityksen tuotteiden ja pakettien muotoilu
 • yrityksen tarina (Vastoin yleistä käsitystä, tarinan ei tarvitse olla kertomus sadun muodossa. Tarina on se, mitä tapahtuu ihmisessä, ja kertoo lyhyesti, mikä on yrityksen tehtävä yhteiskunnassa, laajemmassa kontekstissa.)

Lähes kaikki nämä voidaan niputtaa yhteen kokonaisuuteen, graafiseen ohjeistoon. Joidenkin tuhansien eurojen satsaaminen yrityksen identiteettiin alkuvaiheessa saattaa tuntua haaskaukselta, kun veljenpoikakin tekisi sen parilla kympillä. Se on kuitenkin pieni hinta maksettavaksi siitä, että voit keskittyä alusta alkaen viestimään ja luomaan yrityksesi brändiä selkeästi ja johdonmukaisesti.

Kokemus

Kaiken yrityksen toiminnan pitäisi lähteä liikkeelle asiakkaasta ja tämän kokemuksesta yrityksen kanssa. Toisin kuin helposti tulee kuviteltua, kokemus alkaa jo ensimmäisestä kontaktista yritykseen. Nykyään yhä suurempi osa asiakkaista tutustuu yritykseen tämän verkkosivujen avulla. Jotta potentiaalisesta tehdään realisoitunut asiakas, täytyy verkkosivujen ja koko palvelun kulun olla kokemuksena miellyttävä, tarkoituksenmukainen ja jopa mahdollisesti odotukset ylittävä. Kokemukseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm.

 • verkkosivujen etusivu ja selkeä viesti siitä, mitä yritys tarjoaa
 • verkkosivujen navigaation selkeys
 • verkkosivujen sisällön määrä ja laatu – mitä enemmän ja avoimemmin sisältöä tarjotaan, sitä todennäköisemmin potentiaalinen asiakas löytää materiaalia, joka herättää tämän kiinnostuksen ja uteliaisuuden
 • verkkosivujen toiminnallisuus – ohjaavatko sivut asiakkaan suoraan kassalle vai täytyykö hänen ottaa yhteyttä, jotta saisi tietää mitä palveluja yritys tarjoaa? Miksi asiakas vaivautuisi?
 • laajempien verkkopalvelujen toiminnallisuus ja käytön mukaansatempaavuus
 • yhteydenoton helppous ja vaivattomuus

Tärkeintä kokemuksen luomisessa on siis vuorovaikutus asiakkaan ja yrityksen välillä. Tilanne voidaan kuvitella asiakkaan kävelynä kivijalassa sijaitsevan liikkeen ohi. Jos näyteikkuna on miellyttävä ja kiinnostava, astuu asiakas luultavasti sisään. Mikäli liike on miellyttävän näköinen myös sisältä ja siellä on tarjottavana paljon tutustumisen arvoista tavaraa sekä helposti lähestyttävä ja asiantunteva myyjä, on kokemus varmasti positiivinen. Mikäli ostaminenkin on tehty helpoksi ja mielikuva yrityksestä on pelkästään positiivinen, tulee asiakas luultavasti uudestaan.

Häly

Häly kattaa yrityksen markkinoinnissa sen, mikä on perinteisesti nähty mainontana. Häly nimenä viittaa siihen, että yrityksen on pidettävä itsestään ääntä, jotta se huomataan ja jotta se nähdään. Aina parempi tilanne on toki se, että yrityksen asiakkaat pitävät niin isoa meteliä, että yrittäjän täytyy käyttää vain kassakonetta. Yrityksen on pidettävä huolta siitä, että markkinointisuunnitelmassa määritellään selkeät toiminnan tavoitteet ja että viestitään aina yrityksen toimintafilosofian hengessä. Kun asiakkaat ymmärtävät yrityksen toimintafilosofian eli sen toiminnan tarkoituksen ja aseman palveluntuottajana yhteiskunnassa, ovat he valmiita ostamaan.

Yrityksen on hyvä ottaa huomioon seuraavat kanavat markkinoinnissa. Listaus perustuu väljästi Yhteisöllinen media ja muuttuva markkinointi -kirjassa esiteltyihin markkinoinnin osa-alueisiin.

 • näkyvyys omissa kanavissa – verkkosivut, oma blogi, kampanjasivut, mobiilipalvelut
 • näkyvyys muissa kanavissa – media, yhteisöpalvelut, muut blogit, keskustelupalstat
 • henkilökohtainen kommunikaatio – suhdetoiminta, verkostoituminen, pikaviestimet, feissaus eli asiakkaiden kohtaaminen kasvotusten
 • mainonta – printtimainonta, hakusanamarkkinointi, viraalikampanjat, sisältöyhteistyö, sähköpostilistat, bannerimainonta

Lähtökohtana on se, että kukin esitellyn mallin vaihe edellyttää edellisen vaiheen olevan kunnossa. Kasvoja ei voida luoda yritykselle, mikäli sen ansaintalogiikka, toimintafilosofia ja tavoitteet eivät ole kunnossa. Yrityksen on vaikea luoda asiakkaalle kokonaisvaltaista marinointikokemusta brändin sisällä, mikäli yritys ei kykene viestimään selkeästi omaa identiteettiään ja luomaan asiakkaalle selkeän kokonaisuuden kuvaa tai jos asiakaskokemuksen suunnittelulle ei ole asetettu tavoitteita. Samoin yrityksen palveluiden mainostaminen on kovin hankalaa, mikäli yrityksellä ei ole tarjottavanaan ylivoimaista kokemusta, viestittävää identiteettiä tai mainonnalle asetettuja tavoitteita.

Strategisen markkinoinnin neljävaiheinen idea on tässä esitetty lyhyesti, mutta tulemme käsittelemään malliin liittyviä näkökantoja vielä kattavammin tulevaisuudessa tässä blogissa.

Näimme tiimin kesken eilen ja pidimme hyvin hedelmällisen brainstormauksen yrityksemme alkuvaiheista. Jaoimme vastuualueita ja asetimme tavoitteet yrityksen perustamiselle. Firma aloittaa toimintansa varsinaisesti 1.2.2008. Seuraavaksi tiedossa on pankkien vertailua, perusilmoituksen tekoa ja vakuutusten kilpailuttamista.

Tee perustamissopimus netissä

18 joulukuun, 2007

Lasmak-tietopalvelu tarjoaa kätevän työkalun, jolla voi tehdä pienyrityksen perustamissopimukselle pohjan. Itse kokeilin palvelua tehdessäni toimistomme perustamissopimusta ja se onnistui suhteellisen nopeasti ja vaivattomasti. Palvelu näyttää hieman vanhanmalliselta, mutta toimii silti melko miellyttävästi. Palvelun avulla kannattanee tehdä itselleen sopimuksen pohja ja täydentää sitä sitten vielä itse parhaaksi katsomiltaan osin.

PS. YTJ:n tarjoamat perustamisasiakirjat ovat muuten hyvä juttu, mutta viidellä perustajalla tulee ongelmia, kun lomakkeissa on tilaa vain neljälle.